Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
 
Mødekalender for vinteren 2015 og foråret 2016:
         
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 8. december 2015 19.30 Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge, bestyrelsen vil søger for kaffe og hjemmebagt kage.
Tilmelding til sekretæren senest d. 4. december
Tirsdag d. 12. januar 2016 19.30 Forfatter Pernille Juhl fortæller om sin bog "Vent på mig Marie".
Det er en historisk roman inspireret af hendes farfars krigsdagbøger.
Tirsdag d. 9. februar 2016 19-21

Bemærk tidspunktet!
Besøg på håndværksmuseet Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde, kl. 19-21.
Vi får en rundvisning på museet, der indeholder værktøj fra perioden 1800-1950.
Derefter giver foreningen en kop kaffe, medens vi får yderligere fortællinger om de forskellige håndværk, der er repræsenterede på museet.
De to rundvisere er selv uddannede håndværkere.
Tirsdag d. 8. marts 2016 19.30 Magne Lund forfatter og forsker: Krigen 1864.
Der fortælles om soldaterskæbner i kamp og på lazaretterne, om tilværelsen efter krigen som krigsinvalid, og om forsørgelsen af krigsenker og børn, og om de efterladtes skæbne og kamp for pension.
Tirsdag d. 12. april 2016 19.30 Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet.  
Tirsdag d. 10. maj 2016 19.30 Generalforsamling. Dagsorden udsendes senere til medlemmerne.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1 sal. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 2 marts 2016 af Jens V. Olsen - ( )