Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.
Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
Enkelte fordragsnoter eller præsentationer kan ses her.
 
Mødekalender for efteråret 2018:
       
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 4. september 19.30 Medlemmernes egen aften: Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet.
Tirsdag d. 2. oktober 19.30 Cand.mag. Michael Dupont, Rigsarkivet: Ejendomshistorie - ved du, hvor dine forfædre boede?
Mange kender kun landsbyen eller købstadens navn, men ikke den eksakte matrikel, hvor forfædrene boede.
I mange tilfælde kan man føre en ejendoms historie flere hundrede år tilbage i tiden, og måske står huset der endnu.
Michael Dupont kommer også ind på gamle matrikelkort og udskiftningskort.
Meget af dette materiale findes nu på internettet.
Tirsdag d. 6. november 19.30 Cand. mag. i religionshistorie Julie Elmquist: Foredrag om trosretninger.
Var dine aner mormoner, indremissionske eller havde de andre trosretninger, og hvorfor?
Julie Elmquist vil tage os gennem denne spændende verden, som vi kender alt eller intet til.
Tirsdag d. 4. december 19.30 Julemøde: Traditionen tro vil vi hygge.
Bestyrelsen vil sørge for kaffe og kage, og måske vil der være et spændende indslag.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt, vil møderne foregå kl. 19.30 i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.
Mødelokalet hedder Orangeriet, ligger på 1. sal, og man går ind ved Turistinformationen.
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 2. okt. 2018 af Jens V. Olsen - ( )