Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
 
Mødekalender for forår 2015:
       
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 13. januar 2015 19.30 Tyge Krogh arkivar og forsker ved Rigsarkivet: Kvinder i mandsklæder.
I 1700-tallet valgte en del fattige kvinder i hemmelighed at tage mandsklæder på og gennem flere år udgive sig for mænd.
Tirsdag d. 10. februar 2015 19.30 Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med. Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere. Der vil være adgang til internettet.
Tirsdag d. 10. marts 2015 19.30 Hans Peter Poulsen slægtsforsker, foredragsholder og museumsformidler: Skolearkiverne.
Skolernes arkivalier giver oplysninger om både elever og skoleholdere. Foredraget forsøger at give et overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler.
Tirsdag d. 14. april 2015 19.30 "Inderst inde" - om krop og undertøj i perioden fra år 1700 og op til 1. verdenskrig v/ museumsinspektør fra Roskilde museum Naomi Pinholt.
Mennesker har til alle tider forsøgt at hugge en hæl og klippe en tå i forsøg på at få kroppen til at passe til skiftende tiders modeideal.
I foredraget knapper museumsinspektør Naomi Pinholt op til historien og fortæller om, hvad vi har haft på inderst inde.
Hun fortæller desuden om, hvilke æstetiske og samfundsmæssige idealer vores kroppe har skullet afspejle til forskellige tider.
Tirsdag d. 5. maj 2015 19.30 .Generalforsamling. Dagsorden udsendes senere til medlemmerne.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården lokale nr. 101, Helligkorsvej 5, 1 sal. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 9 Dec 2014 af Jens V. Olsen - ( )