Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.
Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
 
Mødekalender for foråret 2017:
       
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 10. januar 2017 19.30 Medlemmernes egen aften: Tag dit eget arbejde med, hvis du har problemer.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet, tag din egen pc med.
Tirsdag d. 7. februar 2017 19.30 Per Andersen: "Slægtsforskning i 1900-tallet".
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Han gennemgår de vigtigste værktøjer for perioden og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.
Tirsdag d. 7. marts 2017 19.30 Ove Madsen: Hvordan kan man "popularisere kildedata" til noget, som læserne synes er spændende.
Han vil bruge sine egne bøger som udgangspunkt. Eksempelvis "Sådan skulle det være".
En historisk roman om bondesamfundets udvikling i et lille vestjysk sogn i sidste halvdel af 1700-tallet.
Se mere på hjemmesiden: www.ovemadsen.dk.  
Tirsdag d. 4. april 2017 19.30 Medlemmernes egen aften: Magne Lund, der har skrevet bogen "fra Altona til Dybbøl" vil være tilstede denne aften.
Han vil svare på spørgsmål og vise på nettet, hvordan vi finder oplysningerne om soldaterne, medaljer og andre ting fra krigen 1864. Så mød op med dine spørgsmål, og bliv klogere.
Tirsdag d. 9. maj 2017 19.30 Generalforsamling: Dagsorden udsendes senere til medlemmerne.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1 sal. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 5. januar 2017 af Jens V. Olsen - ( )