Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
 
Mødekalender for efteråret 2016:
       
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 13. september 2016 19.30 Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet.
Tirsdag d. 11. oktober 2016 19.30 Martin Bork mag. art i historie. "Sociale relationer blandt landboerne".
Den almindelige befolkning har kun sjældent efterladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan vi lære dem at kende ved at kombinere kilderne systematisk. Det er faktisk forbavsende, så tæt vi kan komme på de enkelte menneskers holdning til hinanden og deres omgivelser.
Tirsdag d. 8. november 2016 19.30 Rigsarkivar Asbjørn Hellum. "Rigsarkivet - i går, i dag og i morgen"
Gennem de seneste år er der sket store forandringer på Rigsarkivet - forandringer, der også har haft stor betydning for slægtsforskere. Bl.a. har den digitale udvikling givet lettere og hurtigere adgang til mange arkivalier. Rigsarkivet og de forandringer, der er sket - med hovedvægten lagt på, hvad de har betydet for den almindelige slægtsforsker, og de nye muligheder, de har givet.  
Tirsdag d. 13. december 2016 19.30 Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge, bestyrelsen vil søger for kaffe og hjemmebagt kage.
Tilmelding til sekretæren senest d. 10. december

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1 sal. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 16. maj 2016 af Jens V. Olsen - ( )