Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.

Mødekalender for foråret 2014:
 

     
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 7. januar 2014 19.30 Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet.
Tirsdag d. 11. februar 2014 19.30 Henrik Dupont, Det Kongelige Biblioteks kort og billedsamling
fortæller om samlingen og giver gode råd til, hvordan vi som slægtsforsker kan bruge af den store samling
Tirsdag d. 11. marts 2014 19.30 Lars Tyge Jørgensen, medlem af Roskildeegnens Slægtsforskerforening.
Han vil fortælle om sin slægtsforskning gennem 20 år og komme med en række eksempler på ting og pudsigheder, han er stødt på gennem årene i sin søgning.
Tirsdag d. 8. april 2014 19.30 Lis Dan Andersen leder af mormonkirkens Slægtshistoriske Center i Søborg.
Mormonernes hjemmeside FamilySearch indeholder et væld af muligheder, og der kommer hele tiden mere til.
Lis Dan Andersen vil give os overblik over, hvad siden indeholder, og god tips til at få mere ud af vores søgninger.
Tirsdag d. 13. maj 2014 19.30 Generalforsamling
Dagsorden udsendes senere til medlemmerne på mail.  

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården lokale nr. 101, Helligkorsvej 5 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker 1 time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 13 Jan 2014 af Jens V. Olsen - ( )