Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning. Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
 

Mødekalender for efteråret 2014:

     
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 9. september 2014 19.30 Medlemmernes egen aften.
Kom med din viden og dine problemer, så vil vi forsøge at hjælpe og komme med gode råd.
Der vil være rig lejlighed til at tale og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet. Tag din egen pc med.
Tirsdag d. 7. oktober 2014 19.30 Vagtmester på Rigsarkivet Peter Wodskou fortæller historier fra egen slægtsforskning.
Eksemplerne tager udgangspunkt i aner, som i første omgang syntes umulige at komme videre med.
Tirsdag d. 11. november 2014 19.30 Immigrantmuseets museumsinspektør Freja Gry Børsting fortæller om 500 års indvandring til Danmark.
Med udgangspunkt i såvel lovgivning, traditioner og emner som arbejdsindvandring, er foredraget en rejse i immigranternes møde med Danmark.
Tirsdag d. 9. december 2014 19.30 Julemøde.
Traditionen tro vil vi hygge, bestyrelsen vil søger for kaffe og hjemmebagt kage.
Juletradition kan være forskellig fra egn til egn også i familier kan være stor forskel, fortæl hvilke tradition der er i din familie.
Tilmelding til sekretæren senest d. 7. december .  

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården lokale nr. 101, Helligkorsvej 5, 1 sal. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 18 May 2014 af Jens V. Olsen - ( )