Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.
Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
Enkelte fordragsnoter eller præsentationer kan ses her.
 
Mødekalender for foråret 2019:
 
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 8. januar 19.30 Medlemmernes egen aften
Der vil være rig lejlighed til at dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Tag dit eget arbejde med. Medbring gerne computere, mapper med din slægt, egne slægtsbøger eller andet materiale, der kan inspirere andre.
Der vil være adgang til internettet.
Vores medlem Carsten Westergaard vil fortælle om sine egne erfaringer med at forske i Sverige, og vise eksempler på internettet.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt, vil møderne foregå kl. 19.30 i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.
Mødelokalet hedder Orangeriet, ligger på 1. sal, og man går ind ved Turistinformationen.
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 9. dec. 2018 af Jens V. Olsen - ( )