Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad - (NB! Ny udgave november 2017)
Medlemmer på Internet | De slægtshistoriske foreninger i SSF


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.
Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
Enkelte fordragsnoter eller præsentationer kan ses her.
 
Mødekalender for efteråret 2017:
     
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 5. september 2017 19.30 Medlemmernes egen aften: Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet, tag din egen pc med.
Tirsdag d. 3. oktober 2017 19.30 Ulrich Alster Klug: Fattigvæsenets og Socialvæsenets udvikling .
Som følge af samfundsomvæltninger sidst i 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet blev de fattige fattigere og godsejernes sammenhørighed med bønderne mindre. Dette har stor betydning for udbygning af fattigvæsenet og for kommunernes oprettelse og udvikling.
Foredraget belyser tilblivelsen af materiale om vores fattige forfædre, samt hvor og hvordan man finder dette materiale.
Tirsdag d. 7. november 2017 19.30 Michael Dupont: Skifter og dødsattester.
Skifter og Dødsattesterne er kommet på arkivalieronline, hvordan finder vi dem og hvilke spændene oplysninger kan de give.  
Tirsdag d. 5. december 2017 19.30 Julemøde: Traditionen tro vil vi hygge, bestyrelsen vil sørge for kaffe og hjemmebagt kage.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt kl. 19.30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, 1 sal, lokale 101. 4000 Roskilde
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: SLÆGTEN og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 13. november 2017 af Jens V. Olsen - ( )