Noter til "Hvor boede de - Roskilde 1787"


Tilbage til artiklen

|

Tilbage til foreningens homepage


 1. Folketællingen findes som kopi i Lokalhistorisk arkiv på Roskilde Bibliotek. Her findes også en transkription af listen.
  En nyere transkription udarbejdet af Henning Kiilerich har været en god hjælp ved nærværende arbejde.
  Ligeledes har jeg haft god hjælp af Kaj Ørhøjs uddrag af hans Roskilde-base med alle folketællingens personer samt tilføjede gadenavne og husnumre.

  Tilbage [1]


 2. De to kort findes i kopi i Lokalhistorisk Arkiv. I hjørnet findes en vignet, hvor der på står:
  "Grundtegninger over Roskilde Bye, som indeholder Den egentlige by tilligemed de derved beliggende små vænger - der alt - Til en nye Grundtaxts Forfattelse er opmaalt udi Aarene 1790 og 1791 af C. Ehlers, Landinspecteur udi Siælland".
  Arkivet har venligst forsynet mig med xeroxkopi af kortene.

  Tilbage [2]


 3. Grundtaksten er købstædernes matrikel. I 1682 indførtes almindelige grundskatter, hvorefter der blev udarbejdet grundtakster for alle købstæderne. På grund af byernes udvikling, blev de ældre grundtakster forældede og flere nye blev udarbejdet, således også Grundtaxten for Roskilde Bye, opmålt af Ehlers i årene 1790-91.
  Teksten til grundtaksten findes i kopi i Lokalhistorisk Arkiv (s33.84 Ehlers Grundtaxt 1791). Arkivet har venligst givet mig en arbejdskopi. På grundlag heraf har jeg udarbejdet en ekstrakt med alle navnene.

  Tilbage [3]


 4. Brandforsikringer blev påbudt i alle købstæder ved en anordning af 13/1-1761, og samtlige bygninger i købstaderne blev takseret.
  Mange købstæder har bevaret taksationsprotokollerne helt fra 1761 - en del savner dog de ældste og har kun bevaret protokollerne fra omkr. 1801.

  Tilbage [4]


 5. Det er meget almindeligt at bruge brandforsikringsnumrene som husnumre I købstæderne sidst i 1700-tallet og langt op i 1800-årene.

  Tilbage [5]


 6. Brandtaksationerne, der findes i Roskilde Rådstues arkiv i Landsarkivet på Jagtvej, findes i filmkopier i Lokalhistorisk Arkiv, hvor jeg har gennemgået dem, og bl.a. lavet en ekstrakt af taksationen fra 1791 med samtlige navne.

  Tilbage [6]


 7. Det fremgår bl.a. af den store gravsten, der ligger udenfor Domkirken nord for hovedindgangen.

  Tilbage [7]


 8. Af en bevaret kvittering fra oktober 1790 fremgår, at Jacob Kornerup på auktionen den 20 juli samme år fik hammerslag på hele ejendomskomplekset med hestemølle og tilliggende jorder for 9000 Rdl. (Roskilde Lokalarkiv 99.4 Lindhardt, mappe 2)

  Tilbage [8]


Tilbage til foreningens hjemmeside


Opdateret: 8. december 2017 af Jens V. Olsen - ( e-mail)