Navnet Elsberg

af Jens V. Olsen
En artikel fra Årsskrift 1998 - Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie

I artiklen "Boas Larsen og hans slægtninge" fra Årsskrift 1997 nævnes hans to brødre Jørgen Larsen og Oluf Larsen samt nevøen (Jørgens søn) Jacob, der alle brugte slægtsnavnet Elsberg. Jeg kendte ikke navnets oprindelse.

Nu er vi dog kommet gåden meget nærmere, idet Henning Mathiesen, der har skrevet flere artikler i tidligere årsskrifter, i efteråret 1997 sendte mig et brev med en lille historie "Onde Tider. Da pesten udryddede samtlige beboere i Tessebølle".

Historien fortæller, at fæstebonden Ole Jensen i 1710 hjembragte foruden et vognlæs linto [høruld] også den frygtede pestsygdom fra København til landsbyen Tessebølle i Herfølge sogn. Han blev syg og døde næste morgen, og smitten bredte sig hurtigt i landsbyen. Tessebølle skulle aldeles afspærres fra al samkvem med omverdenen.

Ligene måtte ikke bringes til Herfølge kirkegård, men skulle, når de var erklæret døde, bringes til det yderste hjørne af den østlige bymark - en sandet bakke kaldet Elsbjerg - bag byens tørvemose.

I slutningen af september mødte ikke mere noget ved byleddet, når rytteren tudede i sit horn. Således var man klar over, at der ikke længere fandtes levende mennesker i byen.

Det rigtige årstal må være 1711, da der var pest i København. I august og september dette år finder vi et usædvanlig stort antal dødsfald i Herfølge kirkebog. Det var dog langt fra alle byens indbyggere, der døde.

Historien, der er væsentlig længere og har flere detailler, er nedskrevet i 1959 af Hans Thormod Jensen fra Elsbjerggården i Tessebølle.

Mon ikke det er dette navn Elsbjerg, der har inspireret Boas Larsens to brødre til at kalde sig Elsberg, da de blev købmænd i hhv. Køge og København.


Foreningens årsskrifter | Tilbage til foreningens hjemmeside

Opdateret: 9. okt 2015 af Jens V. Olsen - (e-mail)