Roskildeegnens Slægtsforskerforening


(opløst pr. 21. juni 2022)

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad | Medlemmer på Internet


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for slægts- og personalhistorie.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
Enkelte fordragsnoter eller præsentationer kan ses her.
 
Medlemsarrangementer i vinteren 2021 og foråret 2022.
 
Dato Tid Emne
Tirsdag den 7. december 2021 19.30 Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge.
Bestyrelsen vil sørge for julehygge og noget til "ganen", og måske vil der være et spændende indslag.
Tirsdag den 4. januar 2022
Aflyst (corona)
19.30 Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med.
Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Der vil være adgang til internettet.
Mødet foregår i lokalet "Verdensrummet".
Tirsdag den 1. februar 2022 19.30 Hans Peder Poulsen: Foredrag om Fødselsstiftelsen i København.
Den Kongelige Fødselsstiftelses arkivalier var tidligere lukket land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler.
De vigtigste protokoller, hoved-protokoller og udsætterprotokoller, har længe været på Arkivalier Online; men nu er en række andre arkivalier kommet til, fx Paternitetserklæringer. Arkivalierne kan give gode oplysninger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på Rigshospitalet.
Foredraget viser en række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes.
Mødet foregår i lokalet "Orangeriet".
Tirsdag den 15. marts 2022 19.30 Torben Albret Kristensen: Foredrag om amtmændenes alsidige arbejde 1660-1970.
Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle behandles af statsadministrationen. Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner.
Mødet foregår i lokalet "Orangeriet".
Tirsdag den 5. april 2022 19.30 Peter Korsgård: Foredrag om husmænd og husmandsbrug gennem tiderne.
I foredraget vil Peter Korsgaard se på husmændenes vilkår fra ca. 1600 til 1970. Hvor mange var der, hvor boede de, hvordan boede de? Hvordan var deres mobilitet? Hvordan var deres retslige stilling? Nogle væsentlige kildegrupper vil blive omtalt.
Mødet foregår i lokalet "Orangeriet".
Tirsdag den 3. maj 2022 19.30 Generalforsamling
Dagsorden udsendes senere til medlemmerne. Der vil desuden være mulighed for at fortælle om egne oplevelser og gode råd med slægtsforskning.
Mødet foregår i lokalet "Orangeriet".
Lørdag den 11. juni 2022 10 Udflugt til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk
 
Indkaldelsen til udflugten, der er sendt direkte til medlemmerne, kan også læses her.
Tilmelding senest den 1. juni til sekretær Birgitte Hansen på mail:
Oplys om I kan have nogen med i bilen, eller har brug for transport.
Tirsdag den 21. juni 2022 19.30
 Ekstraordinær generalforsamling
 
Dagsorden: Endelig afstemning om foreningens opløsning.
 
Ved den ordinære generalforsamling den 3. maj 2022 mødte ni medlemmer, inclusive den hidtidige bestyrelse.
 
Et vigtigt punkt på dagsordenen var valg af fire nye medlemmer til bestyrelsen.
Imidlertid var der ingen, der meldte sig.
 
Konklutionen på denne situation blev, at det vil være umuligt at fortsætte foreningsarbejdet uden en fungerende bestyrelse.
Derfor blev der efter bestyrelsesvalget foretaget en første aftemning om foreningens opløsning.
Alle ni deltagende medlemmer stemte for dette.
 
Ifølge vedtægterne § 7 kan opløsningen kun ske efter denne anden generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 
Mødet foregår i lokalet "Orangeriet".

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede.


Mødetid og -sted:
Møderne foregår fra kl. 19.30 til 21.30 i Byens Hus' lokale "Orangeriet" (hvor ikke andet er angivet).
Adressen er Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.
Medbring selv kaffe/te mv.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmer, der har betalt for sæsonen 2020-21, er kontingentfri i sæsonen 2021-22 grundet de mange aflyste aktiviteter under cororestriktionerne.

Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 21. maj 2022 af Jens V. Olsen - ( )