Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Formål | Møder | Bestyrelse | Kontingent | Bomærket | Før og nu | Årsskrifterne | Foreningens vedtægter
Hvorledes bliver man medlem | Medlemmernes Hvem Forsker Hvad
Medlemmer på Internet


Formål:
Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.
Det er endvidere foreningens formål at fremme udgivelsen af genealogiske og personalhistoriske værker.


Møder:
Der holdes møde én gang om måneden i perioden september til april, afsluttende med generalforsamlingen i maj måned.
Ved halvdelen af møderne er der foredragsholdere udefra, medens de øvrige møder bruges til gensidig hjælp og inspiration, samt udveksling af oplevelser.
Enkelte fordragsnoter eller præsentationer kan ses her.
 
Mødekalender for foråret 2019:
         
Dato Tid Emne
Tirsdag d. 8. januar 19.30 Medlemmernes egen aften
Der vil være rig lejlighed til at dele erfaringer med andre slægtsforskere.
Tag dit eget arbejde med. Medbring gerne computere, mapper med din slægt, egne slægtsbøger eller andet materiale, der kan inspirere andre.
Der vil være adgang til internettet.
Vores medlem Carsten Westergaard vil fortælle om sine egne erfaringer med at forske i Sverige, og vise eksempler på internettet.
Tirsdag d. 5. februar 19.30 cand. jur. Jørgen Green fortæller om "slægtsforskning i lægdsruller, søruller, og i hærens og søværnets arkiver".
Jørgen Green har udgivet en række bøger om slægtsforskning.
Blandt andet "Slægtsforskerens ABC" og bogen "Slægtsforskning", med aftenens emne som undertitel.
Tirsdag d. 5. marts 19.30 Genealog Erik Kann: De umyndige.
En gennemgang af arkivalier om værgemål og overformynderi ca. 1700-1930.
En far til 5 børn dør, og hvordan sørger skiftekommissionen for at de umyndige børns bolod bliver indsat i Overformynderiet?
Foredraget giver gennem praktiske og let forståelige eksempler svar på dette og mange andre spørgsmål i relation til administration af umyndiges midler.
Tirsdag d. 2. april 19.30 Lone Bergmann fra Danske Slægtsforskeres bestyrelse: Sådan finder du efterslægten.
Man vil få anvist de mest brugte og anvendelige hjemmesider til at opspore efterkommere, især i sidste halvdel af 1800 tallet og 1900 tallet.
FamelySeach vil der blive brugt en del tid på, da den har mange søgemuligheder.
Tirsdag d. 7. maj 19.30 Generalforsamling.
Dagsorden udsendes senere til medlemmerne.

Vore egne arrangementer er åbne for alle interesserede. (Gæstekontingent: 30 kr)


Mødetid og -sted:
Hvis ikke andet er nævnt, vil møderne foregå kl. 19.30 i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.
Mødelokalet hedder Orangeriet, ligger på 1. sal, og man går ind ved Turistinformationen.
Medbring selv kaffe/te mv.

Hjælp til forskningen:
Hjælp til slægtsforskningen kan fås af en erfaren slægtsforsker en time før hvert møde, efter aftale med sekretæren.

Åbent hus:
Som noget nyt holder vi åbent hus den tredje tirsdag i hver måned i foråret.
Kom med de udfordringer du er stødt på i dit slægtsarbejde.
 
Måske kan vi sammen hjælpes ad med at komme videre med opgaven. Der vil også være mulighed for at arbejde med gotisk skrift.
Der er ingen tilmelding, men du kan få en kop kaffe og en snak.
 
Dette foregår også i Byens hus. Se lokalet på gaderytteren ved indgangen. Vi regner med det bliver i Orangeriet.
Det vil være tirsdagene den 22. januar, 19. februar, 19. marts og 16. april fra kl. 14.

Udflugt:
Desuden vil vi prøve at planlægge en udflugt den 21. maj.
Notér datoen, så sender vi besked ud om det praktiske, når det er på plads.


Bestyrelse:

Kontingent:
150 kr årligt - 200 kr årligt for par.
Medlemmerne modtager bladet: "Slægtsforskeren" og foreningens årsskrift.
Gæster 30 kr pr. møde.
Giro konto: 5844916
Tilbage til begyndelsen   Information om Roskilde Roskilde Info

Opdateret: 19. feb. 2019 af Jens V. Olsen - ( )