Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Medlemmernes Hvem Forsker Hvad


En del af vor forenings medlemmer oplyser i det følgende om deres forskningsområder.

Det drejer sig primært om en række sogne, fordelt i de forskellige amter.

Amtsoversigten giver en nem adgang til de enkelte forskere ved at klikke på initialerne efter sognene.

Medlemsoversigten giver direkte adgang til navn og adresse på de af medlemmerne, der har oplyst hvad, de forsker med.


Som medlem har du ret til at få dine forskningsområder registreret i "Medlemmernes Hvem Forsker Hvad".

    Sådan gør du for at blive tilmeldt:

Send en e-mail til Webmaster (webmaster@roskildeslaegt.dk) indeholdene følgende:

 

IndholdEt tænkt eksempel:

Navn, Adresse, evt. telefon, e-mail og evt. hjemmeside.

Peter Hansen, Roskildevej 123, 4000 Roskilde, tlf. 12345678, e-mail: mig@mail.dk, web: www.ph_homepage.dk
Herefter opremses forskningsområderne amtsvis.
Først listes de danske områder
Roskilde amt: Tune (fra 1850), Himmelev (indtil 1890), Øm (1780-1840)
De enkelte sogne (gerne med periode) listes med komma imellem; efterfølgende sogne i samme amt kan skrives på en ny linie med indrykning    Svogerslev (1790-nu)
Amterne kan skrives i tilfældig orden Ringkøbing amt: Herning (1790-nu)
Efter de danske amter kan man notere udenlandske områder; her skrives landets navn, bindestreg og område: efterfulgt af sogne/byer. USA - Missouri: Houston
Herefter kan man angive særlige slægtsnavne, som man forsker i
(undlad at notere almindelige sen-navne)
Slægter: Juul, Krogh og Winther
Endelig kan man til sidst angive det slægtsforskningsprogram, man foretrækker at bruge. Program: Brothers Keeper (version 7)

  Husstandsmedlemmer (par) har ret til to indlæg, et for hver person, eller evt. et fælles indlæg, hvis begge har samme efternavn og forsker i samme områder.


Til foreningens hjemmeside | Medlemmer på Internet


Opdateret: 16. Maj 2016 Webmaster - (e-mail)